Skip to main content

Ny ståldør til ligrum i fredet bygning produceres med respekt for historien

5. april 2022


Stord Sjukehus blev bygget i 1908, og selv om sygehuset i løbet af de sidste 114 år er blevet moderniseret og udvidet for at kunne følge med tiden, står den originale del af bygningen stadig (næsten) som efter ibrugtagningen i starten af det 20. århundrede. Bygningen er stadig en integreret del af sygehuset, men er fredet, og der stilles derfor særlige krav, når der skal gennemføres renoveringer.

Sygehusets ligrum befinder sig i den originale bygning fra 1908, og det medførte derfor lidt hovedbrud, da man kunne konstatere, at døren til ligrummet med årene var blevet for snæver til, at moderne bårer kunne passere. Der var behov for at udskifte døren til en bredere dør og samtidig overholde de formelle krav til renovering af en fredet bygning.

DAN-doors fik til opgave at levere en ny dør, som var en tro kopi af den originale dør, blot en smule bredere. Desuden skulle det originale håndtag følge med til den nye dør – både som en hyldest til sygehusets historie og for at overholde kravene til den fredede bygning – og fordi det er et meget specielt håndtag, som fortjener at bliver bevaret til eftertiden.

Den nye dør til ligrummet på Stord Sjukehus er nu taget i brug, og hvor den gamle dør efter mere end 100 års brug bar tydelige præg af slitage, står den nye dør flot og skarpt med det antikke håndtag omhyggeligt nylakeret, renoveret og smurt, så det uden problemer kan holde, også de næste 114 år.