Skip to main content

FAQ

Find svaret du søger

Frequently Asked Questions

Det er her du finder de fleste svar. Hvis der stadig skulle være spørgsmål tilbage, så tøv ikke med at kontakte os.

High Speed Porte / rulleporte

1) Er en High Speed port det samme som en rulleport?

En High Speed port kaldes også en rulleport og er en portløsning, som giver hurtig adgang mellem lokaler, zoner eller afdelinger. High speed porte er særligt velegnede til områder, hvor der er meget trafik, da den hurtige åbnehastighed giver optimale vilkår for at skabe smidig og sikker logistik.

2) Hvad er fordelene ved en High Speed port?

High Speed porte er pladsbesparende i forhold til for eksempel skydedøre. De kræver minimal overhøjde og sideplads, hvilket gør det muligt at placere dem de fleste steder. De er et økonomisk attraktivt valg af flere årsager:

  1. de kræver stort set ingen vedligeholdelse
  2. de er særdeles driftssikre
  3. de har en meget lang levetid
  4. De er hurtigt og nemt repareret ved påkørsler

High Speed porte fås i modeller, som er velegnede til køl og frost med helt op til 160 mm tykkelse. 

3) Vil I anbefale en High Speed port til køle- eller fryserum?

High Speed porte er en fordel alle steder, hvor der er meget trafik.

Hos DAN-doors har vi High Speed porte med forskellige grader af isoleringsevne, og vores produktprogram kan skræddersys til alle behov.

Vi har High Speed porte med 2-4 mm isolering, som anvendes i kombination med en natskydeport, og vi har isolerede porte med 100-160 mm isolering, som har så god isoleringsevne, at de er fuldt ud konkurrencedygtige med både traditionelle skydedøre på isoleringen og med lettere High Speed porte på hastigheden.

4) Kan High Speed portene have forskellige åbnehastigheder og åbnetider?

Der er besparelser at hente ved at optimere både åbne-  og lukkehastigheder til den enkelte port.

Automatikken til vores High Speed porte er fleksibel og kan tilpasses, så portene åbner og lukker med den hastighed, der giver mening for netop jer. Det betyder også, at I kan vælge at have forskellige åbne- og lukkehastigheder, afhængigt af behovet i jeres forskellige zoner.

5) Er der mulighed for at vælge forskellige betjeningsmuligheder til High Speed porte?

I kan vælge mellem flere automatiske betjeningsmuligheder. Som standard leveres High Speed portene med to trykpaneler, men I kan også vælge nogle af vores andre løsninger, som for eksempel træksnor, radar, fjernkontrol, fotoceller og meget mere.

6) Kan I producere High Speed porte efter specialmål?

Alle de High Speed porte, vi sender ud af huset, er produceret på specialmål, og vi har leveret alt fra små porte til gangpassage til meget store porte til store logistikhaller.

7) Kan jeg få mit eget print på portdugen?

Du kan få et personligt og selvvalgt print på portdugen på næsten alle vores High Speed porte, AVR100 dog  undtaget.

Døre til sikkerhed og industri

1) Hvad er en industridør?

En industridør kan have forskellige formål og der er derfor ikke et enkelt svar på spørgsmålet. Hos DAN-doors leverer vi både industridøre som hængslede døre og som High Speed porte til industrielle formål.

2) Hvad er en sikkerhedsdør?

Vores standard industridøre kan produceres som RC3, hvilket sikrer at vi som producent og leverandør lever op til de strengeste krav inden for den europæiske standard EN-1627. Det betyder også, at dørene lever op til indbruds-klassificeringen RC3 i henhold til EN-1627.

Klassificeringen betyder, at både døren og karmen skal kunne klare et simuleret indbrud ud fra nogle bestemte forudsætninger, herunder at konstruktionen skal kunne modstå et normalt indbrudsforsøg, der varer under 20 minutter. De fem minutter af testen betragtes som aktiv udførsel med værktøj, og den resterende tid antages at svare til hvile, omstilling og den planlægning, som det forventes for at kunne udføre indbruddet.

3) Kan vi selv vælge farven på vores industridør?

Alle DAN-doors’ produkter kan produceres og males i de farver, vores kunder ønsker. Dørene kan males i 60 my til indendørs brug og 120 og 150 my til udendørs brug. Til miljøer, hvor der er en hårdere belastning af dørene, vil de også blive malet med 120 og 150 my.

4) er en industriport det samme som en rulleport

Hos DAN-doors leverer vi forskellige industriporte.

High Speed porte (rulleporte) er en fleksibel portløsning, der kan opfylde mange forskellige behov i industrien, da de både er pladsbesparende,  energieffektive og brugervenlige.

Vores skydedøre er en anden attraktiv industriportsløsning, og endelig kan hængslede døre være en god løsning til både køl, frost og brand.

Alle vores produkter kan leveres med automatik og specialtilpasset med individuelle RAL farver.

Branddøre

1) Hvad er en branddør?

En branddør forhindrer, at flammer og giftig røg spreder sig i tilfælde af brand, , så der er mulighed for at foretage en evakuering, og den kan derfor have afgørende betydning for sikkerheden. Derfor stiller vi også store krav til vores branddøre hos DAN-doors.

Branddøre og brandgardiner skal godkendes og certificeres efter en lang række meget strenge krav, blandt andet til materialer. De kan være certificeret i forskellige klasser, som angiver, om døren er godkendt til flugtvej eller til afskærmning mellem brandzoner.

2) E, EW og EI – Hvad betyder forkortelserne?

E står for integritet, hvilket dækker over branddørens eller brandgardinets modstandsdygtighed over for brand i det givne antal minutter.

W står for stråling, hvilket dækker over branddørens eller brandgardinets beskyttelsesevne mod varmestråling i det givne antal minutter.

I står for isolation, hvilket dækker over branddørens eller brandgardinets isolationsevne mod brand i det givne antal minutter.

Rangeret giver EI-certificerede løsninger den absolut største brandsikkerhed, da de er godkendt til at yde den største beskyttelse i en meget lille afstand fra branddøren eller – gardinet. Det betyder, at EI-certificerede brandløsninger er godkendt til at afsikre flugtveje.
Herefter følger EW-certificerede løsninger, som beskytter mod varmestråling i en lidt større afstand til branddøren eller brandgardinet, og sidst kommer E, som blot forhindrer branden i at sprede sig, men ikke yder nogen form for person- eller materielbeskyttelse.

3) 30, 60 OG 120 – Hvad betyder tallene?

Brandklasserne E, EW og EI vil altid være efterfulgt af cifre, som angiver, hvor mange minutter, brandgardinet eller branddøren yder beskyttelse mod henholdsvis flammer, stråling og tæt passage.

4) Kan I forklare mig overgangen til de nuværende europæiske standarder for branddøre?

Tidligere anvendte man forkortelserne “BS” og “BD”, der ganske enkelt stod for “brandsikker” og “branddrøj”. BS indikerede, at døren var fremstillet af et ikke-brændbart materiale, mens BD indikerede, at døren kunne bestå af brandbare materialer, der dog besad en stor modstandsdygtighed overfor brand.

Den 1. november 2019 udløb BS60-certificeringen, som indtil da har været den danske certificering af branddøre. Det betyder, at man siden den 1. november 2019 ikke længere har måttet anvende BS60-døre som branddør i facader. Man må dog stadig gerne anvende BS60-døre indvendigt i bygninger, hvis dørene anvendes til persontrafik. Alle branddøre, der placeres i facader, skal fremover være CE-mærket for at være godkendt til brug ifølge den europæiske lovgivning.

At branddøren er CE-mærket, vil sige, at produktet overholder europæisk lovgivning, og den europæiske certificering er jeres garanti for, at alle lande nu arbejder ud fra den samme certificering af branddøre.

Alle DAN-doors’ EI-branddøre til facader er CE-mærket, så de overholder de nye standarder for branddøre. Vores branddøre produceres efter kundens ønske og godkendes, så længe de holder sig inden for certifikaternes max og min. dimensioner.

Hvis du ønsker at en CE-mærkning af dine branddøre, skal de testes efter standard EN1634-1 anmodningen om CE-mærkningen. For røgdøre gælder det, at de skal testes efter standard EN1634-3. Udover dette skal dit FPC godkendes af en akkrediteret virksomhed.

5) Hvad er forskellen på BD- og BS-mærkning sammenlignet med CE-mærkning?

Den overordnede forskel på de to certificeringer (BD- og BS-klassifikationer over for CE-mærkning) er, at BS-døre kun er testet fra en side, hvor EI-døre testes fra begge sider af døren. De europæiske klassificerede branddøre kan altid tilbydes i udbud, hvor der er defineret BD eller BS-døre. Dette er dog ikke tilfældet den anden vej: hvis der er defineret europæiske klassifikationer, er det disse, der skal følges.

6) Kan man få en branddør til kølerum eller frostrum?

DAN-doors leverer brandtillempede hængslede døre og skydedøre til køl og frost. Dørene leveres med brandbatts i dørbladet, samt brandekspanderende tætningsliste. Brandtillempet betyder, at Skydedøren kræver godkendelse af lokal brandmyndighed, hvilket som regel opnås uden problemer.

Branddøre til køl og frys kan altså konstrueres som både hængslede døre og skydedøre. Det er dog vigtigt at notere, at frostdørene som udgangspunkt ikke er godkendte som branddøre. Godkendelsen kræver at den lokale brandmyndighed godkender døren, hvilket normalt sker uden problemer. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om fordelene ved at vælge en branddør til køl og frys.

7) Hvad er fordelene ved at vælge en branddør til køl og frost?

Du slår to fluer med ét smæk.

I supermarkeder, lagerhaller og andre steder, hvor man har køle- og frysemiljøer, er det først og fremmest afgørende at vælge en dør med en højt isolerende effekt. En forkert temperatur kan hurtigt betyde spolerede fersk- og frostvarer eller en forhøjet energiregning med store økonomiske tab til følge.

For de fleste virksomheder vægter sikkerheden dog lige så højt, og mange af vores kunder ønsker derfor at kombinere den isolerende effekt fra en kølerumsdør med trygheden fra en branddør.

Det kan sagtens lade sig gøre. Vi fremstiller branddøre med høj isoleringsevne, og som samtidigt er isoleret med brandbatts og 15 mm fireboard. Dermed slår du to fluer med et smæk og får altså isolering og sikkerhed i én og samme dør.

8) Hvad er fordelene ved en brandskydeport?

I større virksomheder inden for fødevareindustrien, hvor dørene åbnes og lukkes mange gange om dagen, sikrer en skydeport et minimalt kuldetab. Skydedøre er desuden pladsbesparende, og hvor der er krav om brandadskillelse, kan du med fordel vælge en branddør. 

Større sikkerhed:

Sikkerheden er selvsagt den største fordel ved at vælge en brandskydedør. En solid brandport kan nemlig være den afgørende forskel mellem liv eller død i tilfælde af brand.

Besparelser

Brand kan have katastrofale økonomiske konsekvenser. Brandskydeporte hæmmer spredning af ild til andre områder i bygningen, og I vinder tid til at slukke ilden. På den måde minimeres skader på ejendom, interiør og vigtige dokumenter, og der kan derfor være store besparelser ved at investere i en brandskydeport.

Kundespecifikke løsninger

I får naturligvis den brandskydedør, der er tilpasset jeres behov. Udover at beskytte mod røg og flammer kan dørene tilpasses efter specifikke ønsker til størrelse, farve, form og funktion. 

Skal jeg hjælpe dig?

Projektkonsulent
+45 87 93 87 20 / vl@dan-doors.dk

Skal jeg hjælpe dig?

Key Account Manager
+45 87 93 87 20 / aje@dan-doors.dk

Skal jeg hjælpe dig?

Affärsenhetschef
+46 (0) 31 348 96 86 nn@dan-doors.se / nn@dan-doors.se

Står du tilbage med flere spørgsmål?

Hos DAN-doors er vi stolte af at have en god og gensidigt udbytterig kommunikation og dialog med vores kunder om deres behov, for ad den vej bliver vi hele tiden klogere på, hvordan vores løsninger bliver de mest eftertragtede i branchen.

Vil du også have sparring og rådgivning til din næste specialløsningen inden for døre og porte? Vi vil meget gerne gøre fra dig.