Skip to main content

Download

Find publikationer, brochurer mv.

Downloads på dansk
Datablade

Datablade

Her finder du datablade på alle vores produkter. 

Brochure

Firmapræsentation

Vi fremstiller kunde­specifikke døre og porte i rustfrit stål efter alle gældende krav og og normer.

Katalog

Produktkatalog

Find den løsning, der passer bedst til jeres projekt.Vi har samlet alle vores produkter i et katalog, så I nemt kan få et overblik over mulighederne

Brochure

Profildøre og -vinduer

Vi kan tilbyde intelligente løsninger af højeste kvalitet, som specialfremstilles til den enkelte kundes unikke behov.

forsiden af brochure om løsninger i rustfri stål til slagterier
Brochure

Case: Slagterier

Vi leverer løsninger i rustfri stål til slagterier, hvor høj kvalitet og driftssikkerhed er afgørende.

Information

Handelsbetingelser

Ethvert salg af DAN-doors A/S produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leverings­betingelser

Information

Cookie og privatlivs politik

Det er vigtigt for DAN-doors at beskytte de personoplysninger, du deler med os.

Information

K-værdi på isolerede døre

Skema vedr. K-værdi på isolerede døre kan downloades her: K-værdi.

Dokumentation

EU- overensstemmel-serklæring

Herunder finder du vores EU-overensstemmelseserklæring som er DAN-doors’ dokumentation til myndighederne for, at et produkt kan markedsføres i Europa. Et væsentlig element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.

Downloads in English
Brochure

DAN-matic

DAN-doors offer a range of proven, high-quality sliding door systems for OEM production. 

Brochure

Company presentation

We produce customer-specific doors and gates in stainless steel according to all applicable standards and norms

Information

Conditions of Sale & Delivery

All sale transactions relating to the products of the company DAN-doors A/S take place according to the following terms and conditions of sale and delivery.

Information

K-values

The K-value table for insulated doors can be downloaded here

Information

EU Decleration of Conformity

Below you will find our EU Declaration of Conformity, which is DAN-doors’ documentation to the authorities that a product can be marketed in Europe. An essential element is that the electrical safety of the product is in order.

Downloads auf Deutsch
Brochure

Firmapræsentation

Wir stellen kunden­spezifische Türen und Tore aus Edelstahl gemäß allen geltenden Anforderungen und Normen her.

Information

Salgs- og leveringsbetingelser

Ethvert salg af DAN-doors A/S produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leverings­betingelser.

Downloads på norsk
Brochure

Bedrifts­presentasjon

Vi produserer kundetilpassede dører og porter i rustfritt stål som er i hen- hold til alle relevante standarder og normer.

Brochure

Salgs- og leveringsbetingelser

Ethvert salg af DAN-doors A/S produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leverings­betingelser.

Downloads på svenska
Brochure

Företags­presentation

Vi produserer kundetilpassede dører og porter i rustfritt stål som er i hen- hold til alle relevante standarder og normer.

Brochure

Salgs- og leveringsabetingelser

Ethvert salg af DAN-doors A/S produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.