Skip to main content

DAN-doors leverer specialløsninger til nyt logistikcenter ved Exxit 59, Vejle

15. november 2022


Nordstern (tidligere CASA Group) er ved at opføre et stort logistikcenter på godt 16.000 m2 ved Exxit59 ved Vejle. Slutbrugeren bliver den tyske transportvirksomhed, Nagel-Group, som arbejder målrettet med at optimere deres energiforbrug og derfor specifikt har efterspurgt løsninger fra DAN-doors, som er deres faste samarbejdspartner i Tyskland.

DAN-doors er fast leverandør til Nagel-Group i Tyskland, og det er de gode erfaringer med DAN-doors’ løsninger, der nu er årsag til, at Nagel-Group har efterspurgt de samme dør- og portløsninger til projektet i Vejle.

”Vi leverer døre og porte til Nagels logistikcentre i Tyskland, og vi har et rigtig godt samarbejde med koncernen,” siger DAN-doors’ salgschef, Per Pedersen. ”Nagel kender vores løsninger, og de har gode erfaringer med vores isolerede High Speed porte, som kan bruges i køle- og frostrum uden ekstra skydeport til nattetimerne. I logistikcentre vil man gerne have porte med hurtig åbne- og lukkehastighed, så trafikken bliver så smidig og effektiv som muligt, og til køle- og frostrum vil man gerne have isolerede porte, så man minimerer energitabet. Denne her port kombinerer de to ting. Nagel ved fra deres logistikcentre i Tyskland, at det er en robust og driftssikker port uden service- eller vedligeholdelsesomkostninger, og de vil gerne have den samme løsning i deres logistikcentre i Danmark”, siger salgschefen.

DAN-doors’ salgschef, Per Pedersen foran en skitse af det 16.000 m2 store logistikcenter, der får adresse ved afkørsel 59 på motorvej E45.

Energi og bæredygtighed på dagsordenen
Nagel-Group er en af de største virksomheder inden for fødevarelogistik i Europa, og de gør en stor indsats for at minimere deres CO2-udledning. Som medlem af Lean & Green Europe forpligter de sig til at reducere logistikrelaterede CO2-emissioner med mindst 20% inden for fem år, og de er certificeret i overensstemmelse med den nyeste standard for energistyring, ISO 50001:2018.

For Nagel er det derfor også vigtigt, at det nye logistikcenter kommer til at understøtte deres indsatser, når byggeriet tages i brug og efterfølgende skal driftes.

Den nye, isolerede High Speed port fra DAN-doors er udviklet specifikt til at reducere energiforbruget i frostrumslagre. Porten er udstyret med særdeles robuste 10 cm tykke lameller, som ikke kan optage fugt, og den har så god en isoleringsevne, at den er fuldt ud konkurrencedygtig med en traditionel skydeport. Når porten er lukket, er der et minimalt kuldetab, og det bliver derfor unødvendigt at installere en tung skydeport til nattetimerne.

”Det er klart, at det er økonomisk attraktivt kun at købe én enhed per åbning,” siger Per Pedersen og forsætter. ”På adressen i Vejle skal der også installeres certificerede brandskydeporte, så det er slet ikke muligt at lave kombinationen med en let High Speed port og en natskydeport, da det ville kræve tre enheder pr. åbning. Samtidig har den isolerede High Speed port den fordel, at den er bedre isoleret end en let High Speed port, når den er lukket, og det er den – trods travlhed – en stor del af tiden”.

Driftssikre løsninger giver færre serviceomkostninger

DAN-doors har udviklet og produceret dørløsninger til logistikcentre i 40 år, og de kender branchen og de udfordringer, der kan opstå. Trafikken i logistikcentre er i sagens natur høj, og påkørsler sker med jævne mellemrum, når det går lidt for stærkt, eller når trafikken er særligt koncentreret.

Den High Speed port, som skal leveres til logistikcentret på Exxit 59, er derfor udviklet til at kunne holde til både påkørsler, hårdhændet brug og slitage, som er hverdagen i logistikcentre. Selve portbladet udgøres af robuste lameller, der hverken kan knækkes eller bules, og skulle porten blive påkørt, skubbes dugen blot ud af karmbenene, så hverken port, truck eller chauffør kommer til skade. På samme måde skubbes den let tilbage i karmbenene og er dermed køreklar uden behov for professionel assistance.

Denne fleksibilitet giver logistikcentret tryghed for ikke at skulle tage en port ud af drift, hvis den skulle blive påkørt, hvilket både er dyrt og omstændigt. For logistikcentrets slutbruger var dette en medvirkende årsag til, at de specifik ønskede DAN-doors’ løsninger, da erfaringerne med porten på deres lokationer i Tyskland viser et markant fald i årlige reparationsomkostninger.   

Det nye logistikcenter forventes færdiggjort i starten af 2023 og er en del af det prestigiøse projekt ExXit 59, som dækker hele industriområdet omkring afkørsel 59 ved Vejle.