DAN-doors levererar speciallösningar för nytt logistikcenter på Exxit 59, Vejle

Den 15 november 2022


Nordstern (tidigare CASA Group) bygger ett stort logistikcenter på drygt 16 000 m2 vid Exxit59 nära Vejle. Slutanvändaren blir det tyska transportföretaget Nagel-Group, som arbetar målmedvetet för att optimera sin energiförbrukning och därför specifikt har efterfrågat lösningar från DAN-doors, som är deras ordinarie partner i Tyskland.

DAN-doors är en regelbunden leverantör till Nagel-Group i Tyskland, och det är de goda erfarenheterna med DAN-doors' lösningar som nu är anledningen till att Nagel-Group har efterfrågat samma dörr- och grindlösningar för projektet i Vejle.

"Vi levererar dörrar och portar till Nagels logistikcenter i Tyskland och vi har ett mycket gott samarbete med koncernen," säger DAN-doors' Försäljningschef, Per Pedersen. "Nagel kan våra lösningar och de har goda erfarenheter av vår isolerade High Speed portar, som kan användas i kyl- och frysrum utan en extra skjutport för nattetid. I logistikcenter vill du ha portar med snabb öppnings- och stängningshastighet, så att trafiken blir så smidig och effektiv som möjligt, och för kyl- och frysrum vill du ha isolering portar, för att minimera energiförlusterna. Denna grind kombinerar de två. Nagel vet från sina logistikcenter i Tyskland att det är en robust och pålitlig dörr utan service- eller underhållskostnader, och de vill ha samma lösning i sina logistikcenter i Danmark", säger försäljningschefen.

DAN-doors' Försäljningschef, Per Pedersen framför en skiss av det 16 000 m2 stora logistikcentret, som kommer att ligga vid avfart 59 på E45.

Energi och hållbarhet på agendan
Nagel-Group är ett av de största livsmedelslogistikföretagen i Europa och de gör stora ansträngningar för att minimera sina CO2-utsläpp. Som medlem i Lean & Green Europe förbinder de sig att minska logistikrelaterade CO2-utsläpp med minst 20% inom fem år och är certifierade enligt den senaste standarden för energihantering, ISO 50001:2018.

För Nagel är det därför också viktigt att det nya logistikcentret kommer att stödja deras arbete när byggnaden tas i bruk och därefter drivs.

Den nya, isolerade höghastighetsporten från DAN-doors är utvecklad speciellt för att minska energiförbrukningen i kyllager. Porten är utrustad med extremt robusta 10 cm tjocka lameller som inte kan absorbera fukt, och den har så bra isoleringsprestanda att den är helt konkurrenskraftig med en traditionell skjutgrind. När porten är stängd är det en minimal kall förlust, och därför blir det onödigt att installera en tung skjutport för nattetid.

– Det är tydligt att det är ekonomiskt attraktivt att bara köpa en enhet per öppning, säger Per Pedersen och fortsätter. – På adressen i Vejle måste även certifierade brandskjutportar installeras, så det går inte alls att göra kombinationen med en lätt Höghastighetsgrind och en nattskjutgrind, eftersom det skulle kräva tre enheter per öppning. Samtidigt har den isolerade höghastighetsporten fördelen att den är bättre isolerad än en lätt höghastighetsport när den är stängd, och den är – trots upptagenheten – en stor del av tiden".

Tillförlitliga lösningar ger lägre servicekostnader

DAN-doors har utvecklat och producerat dörrlösningar för logistikcenter i 40 år, och de känner till branschen och de utmaningar som kan uppstå. Trafiken i logistikcenter är till sin natur hög och kollisioner sker med jämna mellanrum när det går lite för fort eller när trafiken är särskilt koncentrerad.

High Speed-hamnen, som kommer att levereras till logistikcentret på Exxit 59, är därför utvecklad för att klara både kollisioner, hårdhänt användning och slitage, vilket är vardag i logistikcenter. Själva dörrbladet består av robusta lameller som varken kan brytas eller bucklas, och skulle grinden träffas skjuts duken helt enkelt ut ur rambenen, så att varken grinden, lastbilen eller föraren skadas. På samma sätt skjuts den lätt tillbaka in i rambenen och är därmed redo att gå utan behov av professionell hjälp.

Denna flexibilitet ger logistikcentret tryggheten att inte behöva ta en grind ur drift om den skulle bli påkörd, vilket är både dyrt och besvärligt. För logistikcentrets slutanvändare var detta en bidragande orsak till den specifika önskan DAN-doors' lösningar, eftersom erfarenheterna av grinden på deras platser i Tyskland visar en betydande minskning av de årliga reparationskostnaderna.  

Det nya logistikcentret beräknas stå klart i början av 2023 och är en del av det prestigefyllda projektet ExXit 59 som omfattar hela industriområdet kring avfart 59 vid Vejle.


Håll dig uppdaterad 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med nyheter och viktig information om våra produkter, lagstiftning, energibesparingar, brandsäkerhet och annan relevant information för branschen. Vi skickar nyhetsbrev 5-10 gånger per år, och du kan avsluta prenumerationen med ett ögonblicks varsel. Vi garanterar att vi endast kommer att använda din kontaktinformation för att skicka dig vårt nyhetsbrev.

Abonnera

* anger krävs

© DAN-doors. Alla rättigheter förbehållna.

Vi är ett kreditvärdigt företag baserat på Bisnodes kreditvärderingssystem. Bedömningen har gjorts utifrån ett antal olika beslutsregler. Informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Således är företagets kreditbetyg alltid aktuellt.

Håll dig uppdaterad 

5-10 gånger per år skickar vi ut nyheter om erbjudanden, kampanjer, nya produkter och mycket mer 

Abonnera

* anger krävs

© DAN-doors. Alla rättigheter förbehållna.