Skip to main content

Oversigt over brandklasser

Læs om de forskellige brandklasser nedenfor

EI-certificerede døre

EI-certificeringen angiver, at døren er certificeret i henhold til EN-16034.

EI-løsninger er godkendt til at standse spredning af ild og røg i et givent antal minutter og har varmereduktion på den modsatte side. Disse døre og brandgardiner er derfor velegnede til at skabe sikre evakueringsveje – også på steder med snævre passager eller mange mennesker.

“E” står for brandtæthed, og “I” for varmeisolering.

EI-certificerede døre og brandgardiner er godkendt til det antal minutter, som er angivet efter EI (EI30, EI60 osv.).

Hos DAN-doors har vi følgende EI-godkendte brandløsninger:

Branddøre
Brandgardiner
Brandskydeporte
Brandsikre profildøre

EW-certificerede døre

EW-certificeringen angiver, at døren kan modstå ild og røg inden for en specificeret periode med reduceret strålevarme på den modsatte side.

“E” står for brandtæthed, og “W” for strålevarme.

Når der er reduceret strålevarme på den modsatte side bliver det muligt at evakuere på steder, hvor man kan passere uden at komme helt tæt på døren eller brandgardinet.

EW-certificerede døre og brandgardiner er godkendt til det antal minutter, som er angivet efter EW (EW30, EW60 osv.).

Hos DAN-doors har vi følgende EW-godkendte brandløsninger:

Brandgardiner

E-certificerede døre

E-certificeringen angiver, at døren er certificeret i henhold til EN-16034 til at stoppe spredning af flammer og røg mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner.

“E” står for brandtæthed.

E-certificerede brandløsninger standser spredning af ild, røg, men har hverken varmereduktion eller reduktion af strålevarme på den modsatte side. Disse løsninger er velegnede til områder, hvor der ikke skal tages hensyn til person- eller materielbeskyttelse.

E-certificerede døre er godkendt til det antal minutter, som er angivet efter E (E30, E60 osv.).

Hos DAN-doors har vi følgende E-certificerede brandløsninger:

Brandgardiner

BS-certificerede døre

Indtil 2019 var branddøre i Danmark godkendt i henhold til DS1052.2 og klassificeret som henholdsvis BD (branddrøj) og BS (brandsikker). 

Efter den nye europæiske lovgivning om brandsikkerhed i 2019 blev reglerne ændret, og BS-certificerede døre er ikke længere godkendt som branddøre i facader.

BS60-døre til indvendig brug med persongennemgang kan stadig i visse tilfælde brandgodkendes af DBI, dog anbefaler vi EI-certificerede løsninger.