Hoppa till huvudinnehåll

Rådgivning

Det måste göras rätt – från början.

DAN-doors levererar

Råd &sparring

Vi gör vår hemläxa ordentligt när vi ger råd till våra kunder.


Rådgivning och sparring är första steget mot en effektiv speciallösning

Den viktigaste delen av den färdiga produkten sker innan produktionen ens börjar. Det är avgörande för oss att våra lösningar ger värde för våra kunder under många år framöver, och genom åren har vi fått stor erfarenhet av vilka kriterier som är väsentliga för lösningar för olika branscher och ändamål.

Därför lägger vi tid på att fråga om:

 • I vilken miljö ska dörren eller porten användas?

 • Särskilda krav på livsmedel, brand eller personlig säkerhet?

 • Vilka är de speciella behoven för öppen / stäng hastighet?

 • Önskemål om storlek, speciella förhållanden, design, färger

 • Och mer djupgående frågor om lösningen

Vilka parametrar är viktiga?

När vi ingår ett samarbete med en kund tillgängliggör vi vår kunskap och know-how i form av kvalificerad rådgivning. Mer specifikt innebär det att vi hjälper våra kunder att definiera rätt lösning utifrån deras behov, och vi har därför en dialog om vilka parametrar som är relevanta att integrera i lösningen.

Detta kommer vanligtvis att vara i förhållande till hållbarhet och energieffektivitet, säkerhet och åtkomstkontroll eller effektivitet och öppnings- och stängningshastighet, men det kan också vara individuella krav på design, speciella storlekar, historiska överväganden eller andra speciella förhållanden.

Behöver du en energiberäkning?

Energiberäkningar är mer än bara siffror. De ger dig insikt i de verkliga fördelarna, och att känna till besparingarna på energikostnader och koldioxidutsläpp ger dig inte bara en tydlig bild av återbetalningstiden, utan också möjligheten att göra val som stöder den gröna omställningen.

Det handlar om att spara pengar och rädda planeten. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut som gynnar både dig och miljön.

Därför erbjuder vi kostnadsfria energiberäkningar som en naturlig del av vår service och rådgivning. 

loading="lazy"

Få professionell och kvalificerad rådgivning om din speciallösning för dörrar eller portar

Vår mångåriga erfarenhet av kunder inom många branscher har gett oss den kunskap som idag gör oss till en kvalificerad rådgivare och sparringpartner, och vi är stolta över att våra kunder väljer oss och lojalt har gjort det i flera decennier.

Vill du ha vägledning för din nästa speciallösning inom dörrar och portar? Tveka inte att höra av dig! 

Skicka oss ett mail på dd-s@dan-doors.dk

  Få professionell och kvalificerad rådgivning om din speciallösning för dörrar eller portar

  Vår mångåriga erfarenhet av kunder inom många branscher har gett oss den kunskap som idag gör oss till en kvalificerad rådgivare och sparringpartner, och vi är stolta över att våra kunder väljer oss och lojalt har gjort det i flera decennier.

  Vill du ha vägledning för din nästa speciallösning inom dörrar och portar? Tveka inte att höra av dig! 

  Skicka oss ett mail på dd-s@dan-doors.dk