Hoppa till huvudinnehåll

Skolor och utbildning

En bransch med många överväganden och ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och estetik

Våra lösningar för skolor och utbildningsinstitutioner kännetecknas av att det parallellt med kraven på dörrarnas syfte och kvalitet också finns ett behov av att kunna anpassa dörrarnas utseende till skolans utformning.   

Säkerhet


Gemensamt för alla våra lösningar för skolor, högskolor, universitet eller yrkesskolor är att det ställs mycket höga krav på elevers och lärares säkerhet. Dörrarna fungerar därför ofta som säkerhetsdörrar eller branddörrar.  

Branddörrar och brandgardiner är utformade för att stoppa spridningen av brand. De består av brandhämmande material och är utrustade med säkerhetsåtgärder som gör det möjligt att skapa säkra utrymningsvägar. 

För områden i behov av särskilt hög säkerhet, till exempel platser med dyr utrustning eller värdefull kunskap, är säkerhetsdörrar ett diskret och effektivt sätt att skydda mot åtkomst av obehöriga.

Säkerhetsdörrar, liksom alla våra lösningar, kan utrustas med intelligent automatisering, vilket gör det möjligt att styra vem som har tillgång till lokalerna. Dette efterfrågas för rum med tillgång till känslig personlig information och forskningsrum.      

Estetik och design


Våra lösningar för skolor och lärosäten kännetecknas av att de samtidigt har ett konkret syfte och måste produceras utifrån skolans utformning och uttryck.

Detta återspeglas bland annat i att vissa skolor har färgindelningar så att mindre elever lättare kan hitta rätt. Här ställs krav på de färger som dörrarna ska målas i.

Andra institutioner kan ha särskilda säkerhetshänsyn, där det kan skapa trygghet att förse lokalerna med profildörrar och fönster så att det alltid finns utsikt in och ut. Profildörrarna är också ofta valda för att skapa mer ljus och därmed förbättra arbetsmiljön och inomhusklimatet. 

Kvalitet


Kvalitet är ingen självklarhet. Hög kvalitet ger längre livslängd och större motståndskraft mot det slitage som kommer när många olika människor använder dörrarna varje dag.

I skolorna utsätts dörrarna för hårdhänt behandling av elever som har bråttom att komma ut på rasten eller vidare till andra rum. Dörrarna måste därför kunna hantera hantering av barn och många öppningar på en dag, utan att förkorta dörrarnas hållbarhet och livslängd.

DAN-doors– Dörrarna tillverkas i rostfritt stål och är robusta lösningar som håller i många år i både gångjärn och konstruktion.  

I utbildningsinstitutioner är dörrarna ofta utrustade med en dörrpump, som ska skydda mot hårda stängningar och smäller. För platser där det finns behov av att skydda dörrpumparna kan vi leverera dörrpumpar inbyggda i skjutskena.

DAN-doors levererar

Lösningar som förbättrar inomhusklimatet och säkerheten

En hälsosam och bekväm arbetsmiljö är viktig för vårt välbefinnande och därför har initiativ införts i kommuner och runt om i landets skolor och läroanstalter för att ge den bästa ramen för lärande.

När DAN-doors Om vi ger råd till våra kunder inom utbildningsbranschen fokuserar vi på att kombinera olika behov i de lösningar som ska ingå i skolornas byggnader, så att både det estetiska uttrycket och designen beaktas samt behovet av högkvalitativa lösningar som håller i många år.  

  utbildningsinstitution i betong med grå branddörrar;
  1
  utsikt genom säkerhetsdörren till en skola ner i en korridor
  2
  Klassrum med profildörrar sett från korridoren
  3
  blicka in i ett klassrum genom öppen branddörr till en skola med betongväggar
  4
  Rökgardin på universitetet
  5

  Har du frågor?

  Låt oss hjälpa dig att hitta rätt lösning för din skola.

  Vill du ha sparring och råd till ditt nästa projekt? Skriv till oss – vi svarar dig så snart som möjligt.