Hoppa till huvudinnehåll

Butiker och köpcentra

En bransch med en hög nivå av kundanpassade lösningar

Säkerhet, estetik och kvalitet är ledord för våra kunder i butiker, köpcentrum och stormarknader. Våra kunder har olika behov och krav, vilket beror på deras storlek och segment. Vi tillhandahåller många olika lösningar för denna bransch.

Säkerhet


Gemensamt för alla våra kunder inom detaljhandeln är att kravet på personlig säkerhet är extremt högt. Det gäller både personalens säkerhet i samband med arbetsflödena i butiken och det gäller allmän säkerhet för kunder och personal i samband med brand.

För livsmedelsbutiker och stormarknader finns det ett behov av lösningar som skapar en smidig och effektiv arbetsprocess. Vi levererar bland annat snabbrullportar och skjutdörrar till kyl- och frysrummen – med manuell eller automatisk drift, beroende på butikens storlek.

Vi levererar också pendeldörrar, som skiljer lagret från butiken, och vi levererar anslagsdörrar, som också kan fungera som säkerhetsdörrar och branddörrar.

För köpcentrum som kännetecknas av breda korridorer och vidöppna öppningar levererar vi även brandgardiner, som aktiveras automatiskt vid upptäckt av rök eller brand, avskiljning av brandzoner och säkrar utrymningsvägar för både kunder och personal. 

Estetik


Oavsett om butikens design är inriktad på exklusiva varor eller lågprisvaror har man funderat på inredning och färgval. 

Alla våra dörrar och portar finns i den färg butiken vill ha, och duken till snabbrullportar kan levereras med ett självvalt tryck som förmedlar ett specifikt budskap eller framhäver butikens varumärke.

För köpcentra, där inredning och estetik är särskilt viktiga, kan det vara en utmaning att integrera brandsäkerhetslösningar som inte vanställer butikens fasad. Även om estetik inte är det viktigaste, är de viktiga. Brandgardiner är en praktisk lösning som ger den nödvändiga brandsäkerheten i en diskret design som inte förstör butikens uttryck.

Kvalitet


Om dörrarna och portarna är gjorda i rätt kvalitet och gjorda med gott hantverk kommer de att hålla längre.

De blir tuffare och mer motståndskraftiga mot slitage och de olyckor och kollisioner som sker i en hektisk vardag.

I de stora räkenskaperna för både butikskedjor och fristående butiker är en lång livslängd av stor ekonomisk betydelse, då kostnaderna för reparationer och service hålls på en låg nivå. Det stödjer också butikernas klimat- och miljöarbete, då färre byten till nya produkter håller produktionen av nytt och elimineringen av gammalt på en hälsosam nivå.

DAN-doors levererar

Dörrar och portar som håller samhället igång

Vi levererar dörrar och portar till butiker och köpcentrum i hela Europa, och vi använder den kunskap vi får varje dag genom vårt nära samarbete med våra kunder. 

Under årens lopp har vi fått värdefull insikt i kundens önskemål och behov, och våra lösningar för detaljhandeln är skapade för att lösa deras dagliga utmaningar.

Diskret monterad brandgardin i butik i köpcentrum
1
brandgardin vid ingången till affären i köpcentret;
2
pendeldörrar i närbutik
3
profildörrar kompletterade med nattskjutdörrar för kylrum i närbutik
4
duk för snabbrullport med valfritt tryck
5

Har du frågor?

Få hjälp med att skräddarsy din personliga dörr eller grind.

I detaljhandeln är kravet på anpassad anpassning högt, och vi har levererat dörrar till så olika platser som små specialaffärer, stora stormarknader, köpcentra och modebutiker. Skriv till oss – vi svarar dig så snart som möjligt.