Forfatter: Dorte Ankerstjerne

DAN-doors leverer specialløsninger til nyt logistikcenter ved Exxit 59, Vejle

Nordstern (tidligere CASA Group) er ved at opføre et stort logistikcenter på godt 16.000 m2 ved Exxit59 ved Vejle. Slutbrugeren bliver den tyske transportvirksomhed, Nagel-Group, som arbejder målrettet med at optimere deres energiforbrug og derfor specifikt har efterspurgt løsninger fra DAN-doors, som er deres faste samarbejdspartner i Tyskland.

DAN-doors er fast leverandør til Nagel-Group i Tyskland, og det er de gode erfaringer med DAN-doors’ løsninger, der nu er årsag til, at Nagel-Group har efterspurgt de samme dør- og portløsninger til projektet i Vejle.

”Vi leverer døre og porte til Nagels logistikcentre i Tyskland, og vi har et rigtig godt samarbejde med koncernen,” siger DAN-doors’ salgschef, Per Pedersen. ”Nagel kender vores løsninger, og de har gode erfaringer med vores isolerede High Speed porte, som kan bruges i køle- og frostrum uden ekstra skydeport til nattetimerne. I logistikcentre vil man gerne have porte med hurtig åbne- og lukkehastighed, så trafikken bliver så smidig og effektiv som muligt, og til køle- og frostrum vil man gerne have isolerede porte, så man minimerer energitabet. Denne her port kombinerer de to ting. Nagel ved fra deres logistikcentre i Tyskland, at det er en robust og driftssikker port uden service- eller vedligeholdelsesomkostninger, og de vil gerne have den samme løsning i deres logistikcentre i Danmark”, siger salgschefen.

DAN-doors’ salgschef, Per Pedersen foran en skitse af det 16.000 m2 store logistikcenter, der får adresse ved afkørsel 59 på motorvej E45.

Energi og bæredygtighed på dagsordenen
Nagel-Group er en af de største virksomheder inden for fødevarelogistik i Europa, og de gør en stor indsats for at minimere deres CO2-udledning. Som medlem af Lean & Green Europe forpligter de sig til at reducere logistikrelaterede CO2-emissioner med mindst 20% inden for fem år, og de er certificeret i overensstemmelse med den nyeste standard for energistyring, ISO 50001:2018.

For Nagel er det derfor også vigtigt, at det nye logistikcenter kommer til at understøtte deres indsatser, når byggeriet tages i brug og efterfølgende skal driftes.

Den nye, isolerede High Speed port fra DAN-doors er udviklet specifikt til at reducere energiforbruget i frostrumslagre. Porten er udstyret med særdeles robuste 10 cm tykke lameller, som ikke kan optage fugt, og den har så god en isoleringsevne, at den er fuldt ud konkurrencedygtig med en traditionel skydeport. Når porten er lukket, er der et minimalt kuldetab, og det bliver derfor unødvendigt at installere en tung skydeport til nattetimerne.

”Det er klart, at det er økonomisk attraktivt kun at købe én enhed per åbning,” siger Per Pedersen og forsætter. ”På adressen i Vejle skal der også installeres certificerede brandskydeporte, så det er slet ikke muligt at lave kombinationen med en let High Speed port og en natskydeport, da det ville kræve tre enheder pr. åbning. Samtidig har den isolerede High Speed port den fordel, at den er bedre isoleret end en let High Speed port, når den er lukket, og det er den – trods travlhed – en stor del af tiden”.

Driftssikre løsninger giver færre serviceomkostninger

DAN-doors har udviklet og produceret dørløsninger til logistikcentre i 40 år, og de kender branchen og de udfordringer, der kan opstå. Trafikken i logistikcentre er i sagens natur høj, og påkørsler sker med jævne mellemrum, når det går lidt for stærkt, eller når trafikken er særligt koncentreret.

Den High Speed port, som skal leveres til logistikcentret på Exxit 59, er derfor udviklet til at kunne holde til både påkørsler, hårdhændet brug og slitage, som er hverdagen i logistikcentre. Selve portbladet udgøres af robuste lameller, der hverken kan knækkes eller bules, og skulle porten blive påkørt, skubbes dugen blot ud af karmbenene, så hverken port, truck eller chauffør kommer til skade. På samme måde skubbes den let tilbage i karmbenene og er dermed køreklar uden behov for professionel assistance.

Denne fleksibilitet giver logistikcentret tryghed for ikke at skulle tage en port ud af drift, hvis den skulle blive påkørt, hvilket både er dyrt og omstændigt. For logistikcentrets slutbruger var dette en medvirkende årsag til, at de specifik ønskede DAN-doors’ løsninger, da erfaringerne med porten på deres lokationer i Tyskland viser et markant fald i årlige reparationsomkostninger.   

Det nye logistikcenter forventes færdiggjort i starten af 2023 og er en del af det prestigiøse projekt ExXit 59, som dækker hele industriområdet omkring afkørsel 59 ved Vejle.

Døre, porte og røgventilation til Eskja i Island

I samarbejde med vores gode kunde, Kælismidjan Frost, har DAN-doors leveret en lang liste af døre og porte til familievirksomheden Eskja, som i knap 80 år har været en vigtig del af den islandske fiskeindustri.

Eskja blev grundlagt i 1944 af omkring 300 enkeltpersoner og lokale virksomheder som et tiltag, der skulle afhjælpe byens ”skændige økonomi”, og den har siden da været rygraden i byen Eskifjörður.

I dag er Eskja en topmoderne virksomhed med et af de mest avancerede anlæg i Nordatlanten til forarbejdning af pelagiske fisk, hovedsageligt sild og makrel. De driver fem fartøjer, en fiskemelsfabrik og det pelagiske frysehus på 7.000 m2 med en forarbejdningskapacitet på 900 tons pr. dag. Fiskemelsanlæggets forarbejdningskapacitet er ca. 1.000 tons pr. dag.

Ansvarlighed i højsædet

For Eskja er respekt, ansvarlighed og ordentlighed deres bærende værdisæt, som afspejles i samtlige valg, de tager – både i forhold til produktion og drift, og i forhold til deres medarbejdere.

Deres højteknologiske landbehandling er en af de mest avancerede og miljøvenlige i hele Nordatlanten, og både fiskemelsanlæg og frysere drives 100% ved hjælp af islandsk elektricitet fra vedvarende energikilder.

Herudover er Eskja en del af Iceland Sustainable Fisheries (ISF), som arbejder for et bæredygtigt fiskeri og beskyttelse af fiskebestanden biodiversiteten i havene omkring Island, og emballage, materialer og forbrugsstoffer er miljøvenlige i det omfang, det kan lade sig gøre.

Gennem årene er Eskja vokset til omkring 100 medarbejdere. Udover at tilbyde uddannelse og omskoling af deres personale har de vedtaget en ligelønspolitik, som skal sikre, at der ikke er nogen kønsbestemt lønforskel i virksomheden. Alle medarbejdere får lige løn og samme rettigheder for samme arbejde.

Selektivt valg af leverandør

For en virksomhed, der arbejder så kompromisløst med ansvarlighed i alle afkroge af deres organisation, er valget af samarbejdspartnere ikke ligegyldigt.

Eskja har et defineret mål om altid at udnytte råmaterialer og energikilder fuldt ud samt at minimere emissioner og affald. Da de stod overfor en modernisering af deres dørløsninger til deres frostrum, var der derfor flere krav til valg af leverandør, som fik Kælismidjan Frost til at pege på DAN-doors:

  1. Der skulle leveres mange forskellige typer af produkter – alle til frostrum – så det var et ønske at finde én leverandør til alle løsninger.
  2. Det var vigtigt, at dørene var af så god kvalitet, at de ville have en meget lang levetid, både af økonomiske hensyn, men i lige så høj grad for at modsvare Eskjas værdisæt.
  3. Fordi det primære formål var løsninger til frostrum, skulle både døre og porte bidrage til at minimere Eskjas energiforbrug.

DAN-doors har 40 års erfaring med at producere døre og porte i rustfri stål af meget høj kvalitet og er kendt for at producere dørløsninger med meget lang levetid. Udover traditionelle industriprodukter som rulleporte og skydedøre, leverer DAN-doors også mere specialiserede og komplicerede løsninger, og Eskja kunne derfor uden problemer få leveret hængslede døre, skydedøre, brandtillempede skydedøre, rulleporte, isolerede rulleporte og røgventilationsdøre – alle sammen til frostrum.

Vi har fået ny hjemmeside

Vi har arbejdet længe på at få vores nye hjemmeside klar, og vi er stolte af nu at have løftet vores digitale visitkort.

Den nye hjemmeside er udviklet med udgangspunkt i de spørgsmål, vi får fra vores kunder, og den er meget mere end et digitalt visitkort: den er et værktøj for både medarbejdere og nye og eksisterende kunder.

DAN-doors’ salgschef Per Pedersen håber, at hjemmesiden i højere grad end den tidligere hjemmeside vil kunne give de besøgende svar på deres spørgsmål, allerede fra første besøg.

Vores digitale adfærd har ændret sig meget, alene de sidste fem år, og i dag bruger kunder lang tid på at undersøge markedet, før de tager en beslutning. Hos DAN-doors håber vi, at vores hjemmeside kan være til inspiration og information for kunderne i den proces. Produkterne er naturligvis i centrum, men fordi der kan være flere løsningsmuligheder til samme behov, kan hjemmesidens besøgende udforske de forskellige muligheder på en visuel og brugervenlig platform, siger han.

Vi håber, I vil tage godt imod den ny hjemmeside, som vil blive opdateret løbende med nye produkter, nyheder og forskellig information.

Nye kræfter til vores svenske team

DAN-doors har travlt – også i Sverige. Vores svenske datterselskab har derfor pr. 15. august 2022 ansat Jessica Sjögren som Office and Sales Coordinator.

Der er tryk på kedlerne hos vores afdeling i Sverige, som oplever stor travlhed med mange nye projekter.

Derfor har de udvidet teamet med Jessica Sjögren, som er ansat som Office and Sales Coordinator. Jessica kommer til at spille en vigtig rolle for DAN-doors Sveriges fremtidige vækst og vil supportere både kunder, sælgere, leverandører og andre samarbejdspartnere.

“Med tilføjelsen af Jessica til vores team bliver vi mere fleksible og i stand til at yde en bedre kundeservice”, siger Nicklas Näsholm, som er Business Unit Manager for DAN -doors AB. “Jessica er ekstremt stærk på projektkoordinering, kommunikation og kundeservice, og der er ingen tvivl om, at vores kunder vil opleve en bedre kundeservice, blandt andet i form af hurtigere responstid og mere effektiv planlægning”.

På DAN-doors’ hovedkontor i Stilling glæder vi os til samarbejdet med Jessica, som vi allerede på meget kort tid har lært at kende som en meget venlig, imødekommende og dygtig kollega. Velkommen til Jessica.

DAN-doors sender kit-sæt for millioner til Abu Dhabi

DAN-doors har netop afsendt kit-sæt til mere end 100 døre til Abu Dhabi. Dørene skal samles og monteres i industrizonen KIZAD (Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi), som er et projekt, der skal bidrage til at opnå økonomisk diversificering i Abu Dhabi. Planen er, at industriområdet fra 2030 skal udgøre 15% af den del af Abu Dhabis bruttonationalprodukt, som ikke kommer fra olie.

Den samlede ordre fra DAN-doors vejer 17 ton – og så er dørbladene ikke engang inkluderet.

DAN-matic-konceptet giver kunder over hele verden mulighed for at købe DAN-doors’ dørsystemer, som er kendt for at repræsentere en meget høj kvalitet. Konceptet omfatter samtlige dele til komplette dørløsninger – dog uden selve dørbladet, som kunderne producerer lokalt.

DAN-matic er blevet en succes, fordi kvaliteten er vigtig for de kunder, som køber kit-sæt. De vælger at købe deres døre fra Danmark, også selv om de skal påregne mange tusind kilometers transport til Mellemøsten, Sydamerika, Canada, Vietnam eller Australien – for at nævne et par eksempler.

KIZAD i Abu Dhabi, hvor mere end 100 døre fra DAN-doors er monteret

Succes med kit-sæt til hele verden

Med DAN-matic får de mulighed for at købe komplette dørsystemer af samme høje standard, som de døre, DAN-doors selv sender ud af fabrikken i Stilling – dog undtaget selve dørbladet, som de producerer lokalt – og den model har vist sig at være eftertragtet i store dele af verden.

Mange DAN-matic-kunder har benyttet sig af denne mulighed i rigtig mange år, og hos DAN-doors er vi stolte af, at de vælger os som leverandør fremfor lokale dørproducenter.

Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi er strategisk placeret ved Khalifa havn midt imellem Abu Dhabi og Dubai. Området er en del af den køreplan, der er lagt for at skabe bæredygtig vækst i emiratets økonomi og skal tiltrække udenlandske investorer ved at tilbyde konkurrencedygtige og indflytningsklare faciliteter til produktion, handel, industri, lager og logistik.

Reservedele i rustfri stål af høj kvalitet eksporteres til hele verden
Reservedele i rustfri stål af høj kvalitet har gjort DAN-matic populært i udlandet.
Komplette kit-sæt fra DAN-doors sendes til kunder i hele verden
Komplette kit-sæt fra DAN-doors sendes til kunder i hele verden

Når kitsets bliver til færdige døre

Efter tre måneders transport og ventetid er dørene nu ved at blive installeret i Khalifa Industrial Zone.

Kunden er TSSC, som har handlet med DAN-doors i mange år, og vi er stolte af den tillid, de har vist os ved at vælge os som leverandør, på trods af de omkostninger og den forsinkelse, der følger med mange tusinde kilometers transport fra Danmark til Abu Dhabi. De har sendt et par opfølgende billeder af nogle dørene efter montage, så man kan se resultatet, og vi er imponerede over transitionen fra enkeltdele til disse flotte døre.

DAN-doors Sverige fejrer 30 års jubilæum 

Den 3. juni 2022 kunne DAN-doors’ datterselskab i Sverige fejre 30 års jubilæum.

På hovedkontoret i Stilling fejrede vi dagen sammen med vores svenske kolleger med det svenske flag hejst og lykønskninger til vores dygtige svenske team.

Selv om vi befinder os 300 km fra hinanden, er vi en del af en fælles familie, og fra hovedkontoret skal der lyde tak til vores engagerede kolleger, som aldrig lægger skjul på, at de brænder for at levere døre og porte til kvalitetskrævende kunder i hele Sverige.

Selv om vi befinder os 300 km fra hinanden, er vi en del af en fælles familie.

DAN-doors' hovedkontor med det svenske flag hejst
DAN-doors’ hovedkontor med det svenske flag hejst
Når man er på teams med vores svenske kolleger, er man ikke i tvivl om, at de elsker døre…

AVR1001F erstatter AVR0801F

Stigende energipriser øger efterspørgslen på energieffektive High Speed porte

For logistik- og grossistvirksomheder, der arbejder med frostvarer, er der et særlig stort potentiale for at spare – mange – penge på energiforbruget ved at minimere det kuldetab, der opstår, når portene mellem lagerhallerne åbnes i forbindelse med varehåndtering og kørsel med frostvarer.

Den ideelle portløsning er effektivt isoleret og har en lynhurtig åbne- og lukkehastighed, som både reducerer kulde- og varmetabet til et absolut minimum og optimerer trafikken og work flowet mellem hallerne. Samtidig er den udstyret med intelligent automatik, som reducerer åbningstiden og forbedrer sikkerheden for medarbejderne ved at tilpasse åbningsintervallerne til trafikken med truck, så porten åbner i tide og lukker, når trucken er sikkert igennem.

Med den nye High Speed port fra DAN-doors får markedet en løsning, som modsvarer alle disse krav – og lidt til.

Vi investerer mange ressourcer i at udvikle løsninger, som hjælper vores kunder med at optimere og effektivisere deres forretning,” siger Kim Jensen, som er produktionschef ved DAN-doors. ”Denne port er udviklet specifikt til at kunne erstatte eksisterende løsninger, som enten kræver en ekstra investering i en natskydeport, eller som mangler hastighed for at være en effektiv løsning.

Den nye rulleport fra DAN-doors er udstyret med et patenteret lamelsystem, som forhindrer kuldebroer
Den nye rulleport fra DAN-doors er udstyret med et patenteret lamelsystem, som forhindrer kuldebroer og ikke kan optage kulde

Porten er udstyret med en 100 mm thermodug isoleret med PE skum, som ikke kan optage fugt, og som modvirker kuldebroer.

Vi er gået målrettet efter at lave en løsning, som tilgodeser flere af de væsentligste behov, vores kunder har,” siger produktionschefen, og fortsætter: ”normalt får du enten en hurtig port eller en isoleret port. Her får du begge dele. Det betyder, at kunderne kan nøjes med at investere i en enkelt enhed i stedet for to, de steder, hvor der er et behov for både hurtig åbnehastighed og isolering af frostrum. Og så er det en port af meget høj kvalitet. Vi har selvfølgelig testet den på kryds og tværs og den har været på langtidstest hos en kunde, hvor den stod i et af de hårdeste miljøer, den kan blive udsat for.

Og der er en detalje mere… Portens patenterede lamelsystem er ekstremt hårdført og slidstærkt og tåler uden problemer hårde kollisioner. Det er modulært opbygget, så hvis den skulle blive skadet efter en særlig voldsom påkørsel, vil kunderne ikke opleve nedetid, og den vil kunne repareres på meget kort tid.

Den nye AVR1001F giver 25% bedre isolering end den eksisterende AVR0801F, som udgår fra DAN-doors sortiment.

10 års jubilæum for produktionschefen

Den 1. juni 2022 kunne Kim Jensen fejre 10 års jubilæum som produktionschef hos DAN-doors.

De sidste 10 år har Kim dermed haft ansvar for produktion, lager og udvikling ved DAN-doors, og han har en stor del af æren for, at DAN-doors har succes med at udvikle og fremtidssikre vores produktsortiment, så vores kunder også om mange år kan få robuste og effektive dørløsninger til alle typer industri.

Kim er kendt for sin lune og sin venlighed, og vi er hos DAN-doors meget taknemmelige for at have ham på vores hold.

Vi ønsker Kim tillykke og takker for de første 10 år.

DAN-doors produktionschef, Kim Jensen, står foran produktionshallen

Velkommen til Dorte

14 meter lange brandgardiner, hundredevis af døre til store entrepriser, projekter af alle slags til hele verden… vi har så mange spændende projekter at fortælle om, og derfor har vi d. 1. november budt velkommen til Dorte, som fremover skal stå for vores kommunikation og markedsføring. Dorte er specialist i formidling, og vi glæder os til fremover at sætte større fokus på at dele vores mange gode historier i endnu større skala, end vi gør i dag. 

DAN-doors A/S er kåret som succesvirksomhed 2021

SparNord og BDO overrækker hvert år erhvervsprisen ”Succesvirksomhed” til de 1.000 bedste små- og mellemstore virksomheder, som bedst lykkedes med at skabe vækst og kontinuerlig økonomisk udvikling.

Vores succes er et resultat af et stærkt netværk, som vi skylder stor tak til: Vores bestyrelse og ejere, Spar Nord, vores leverandører og naturligvis vores kunder, for hvem vi står op hver morgen med det ene formål at levere den bedste rådgivning og verdens bedste og mest intelligente dør- og portløsninger.

Og naturligvis en stor tak til alle medarbejdere hos DAN-doors og stort tillykke med prisen. Godt gået!

succesvirksomhedsprisen fra spar Nord og BDO på skranken i DAN-doors reception
  • 1
  • 2

Hold dig opdateret 

Tilmeld dig vores nyhedsmail og hold dig opdateret med nyheder og vigtige oplysninger om vores produkter, lovgivning, energibesparelser, brandsikkerhed og andre relevante oplysninger for branchen. Vi sender nyhedsmails 5-10 gange om året, og du kan afmelde dig med et øjebliks varsel. Vi garanterer, at vi kun bruger dine kontaktoplysninger til at sende dig vores nyhedsmail.

Subscribe

* indicates required

© Dan-doors. All rights reserved.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Hold dig opdateret 

5-10 gange årligt sender vi nyheder ud vedrørende tilbud, kampagner, nye produkter og meget mere 

Subscribe

* indicates required

© Dan-doors. All rights reserved.